nieuws

 • Reservefonds | 1 juli 2014

  Sinds 1 mei 2005 is een Vereniging van Eigenaren verplicht een voldoende gevuld reservefonds op te richten waarmee groot onderhoud bekostigd kan worden. Voor het bepalen van de grootte van het reservefonds zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Een percentage van de herbouwwaarde volgens de (opstal)verzekering
  2. Een percentage van de WOZ-waarde
  3. Een percentage van de koopsom van een appartement
  4. Gebaseerd op de eigenschappen van het complex zoals bouwjaar, ligging, bouwlagen, woonoppervlakte en staat van onderhoud
  5. Een meerjaren onderhoudsplan

 • Betrouwbaar beeld | 1 juli 2014

  Iedere methode heeft zijn voor- en nadelen. Zo betreft de herbouwwaarde het hele pand en de WOZ-waarde (of de koopsom) een individueel appartement. Uit de praktijk is gebleken dat een meerjaren onderhoud plan (methode 5) gebaseerd op de eigenschappen van het complex (methode 4) het beste en meest betrouwbare beeld oplevert.

 • Meerjaren onderhoud plan | 1 juli 2014

  Een meerjaren onderhoud plan geeft u inzicht in de werkzaamheden en kosten voor het onderhoud aan gemeenschappelijke ruimten en delen van het appartementencomplex voor de komende 20 jaar. Ook eventueel achterstallig onderhoud wordt in kaart gebracht.
  Naar aanleiding van een opname ter plaatse zullen wij de conditie van het gebouw/staat van het onderhoud beoordelen en geven een duidelijke planning en kostenschatting af. Afhankelijk van de aangetroffen technische staat geven wij aan welke delen als eerste onderhoud nodig hebben. En uiteraard geven we de financiële kant van de zaak weer, zodat bestuur en eigenaren duidelijk inzicht krijgen in welke bedragen er in welk jaar nodig zijn, kortom een planning voor de komende 20 jaar.
  Voor actieve Verenigingen van Eigenaren zijn de kosten vaak een reden om geen meerjaren onderhoud plan te laten maken. Hierdoor hebben deze Verenigingen van Eigenaren geen of een bijzonder klein reservefonds. Zo komen eigenaren nog wel eens voor onverwacht hoge uitgaven te staan, wordt noodzakelijk onderhoud niet gedaan en daalt de waarde van de woningen en het gehele gebouw.
  Tegenwoordig zijn kopers en geldverstrekkers steeds kritischer. Iedereen wil zeker weten dat het onderpand goed onderhouden is en blijft. Een actieve Vereniging van Eigenaren kan de waarde van een appartement positief beïnvloeden en zorgt voor een hogere opbrengst bij verkoop. Ook worden financiële problemen bij (groot) onderhoud door het sparen in een reservefonds voorkomen.

  Nodig ons hier uit voor een kennismakingsgesprek.


disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres