visie

een uitdaging

Een school is enerzijds een broedplaats van kennis, competentie en ontmoeting. Een school- of gemeentebestuur wil anderzijds dat het gebouw aantrekkelijk is voor leerlingen en medewerkers. Twee belangen die een synthese moeten vinden in het ontwerp van de school. Natuurlijk is een aantrekkelijk vormgegeven façade belangrijk. Maar de bedoelde synthese wordt met name achter die façade bereikt.

De leerlingen moeten in de school tussen de lessen door hun plek kunnen vinden. En tijdens het onderwijs zijn zowel de leerlingen als de docenten gebaat bij werkruimten met een goede lichtinval en een prima luchtbehandeling. Daarbij stelt een praktijkruimte weer andere eisen aan het ontwerp dan een theorielokaal. Lesruimtes moeten een andere flexibiliteit hebben dan een aula. De inrichting van de lesruimtes volgt de opeenvolgende ontwikkelingen in het onderwijs en zal daarom regelmatig gewijzigd moeten kunnen worden.

Het ontwerp van ieder gebouw is een puzzel. Het ontwerp van een school is een uitdaging voor gevorderde puzzelaars. bureau bos gaat deze uitdaging al jarenlang met veel succes aan.

kies een project >123456

brede school de waluwe | zaltbommel

Brede school De Waluwe is een plaats waar twee basisscholen (De Walsprong en De Fonkelsteen) en voor- en naschoolse opvang (Catalpa en Cello voor kinderen met een verstandelijke beperking) samen zijn gegaan. Er is ook een ontmoetingscentrum waar buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden. Multifunctioneel, dat is het juiste woord voor de brede school in de wijk de Waluwe in Zaltbommel.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres