divisies

  • architecten

    Wij streven altijd naar het mooiste gebouw. Maar we zijn ook heel realistisch. Creativiteit en esthetiek zijn voor ons zeer belangrijk. Maar wij beseffen ook, dat wij andere factoren - tijd, budget, maakbaarheid en technische kwaliteit - en de samenhang tussen de disciplines moeten laten meewegen in ons ontwerp. In een door ons ontworpen gebouw moet u kunnen wonen, werken, leren of zorg verlenen. Wanneer een kantorencomplex, kerk, theater, verpleeghuis of appartementencomplex prachtig oogt, maar tekortschiet in functionaliteit, hebben wij ons werk toch niet goed gedaan. Het is onze ambitie om goede, mooie en functionele gebouwen te maken, waarmee onze brede aanpak ons onderscheidt van andere bureaus.

  • ingenieurs

    In nauwe samenwerking met onze architecten leveren de ingenieurs van bureau bos complementaire werkzaamheden op het vlak van engineering. Onze ingenieurs houden zich bezig met constructies, installatie-advies, bouwfysica en onderhoudsaspecten. Samen met de architect ontwerpen zij een integraal plan. De inbreng van onze ingenieurs is van wezenlijk belang voor het uiteindelijke ontwerp.

  • adviseurs

    Onze adviseurs leveren diensten buiten het primaire proces van ontwerpen en engineeren om. Daarbij gaat het bij­voor­beeld om een Programma van Eisen, de basis van het ontwerp. In het Programma van Eisen staat nauwkeurig omschreven wat er van het ontwerp mag worden ver­wacht. Ook houden onze adviseurs zich bezig met haal­baar­heidsstudies. Mocht een gewenst ontwerp op een bepaalde locatie voor problemen zorgen, dan geeft de adviseur in de haalbaarheidsstudie een analyse van het probleem en de mogelijke oplossingen. Ook doet hij daarin een aanbeveling van de best te gebruiken oplossing. Uiteraard richten onze adviseurs zich altijd op de gebouw­specifieke situatie en regelgeving. Zij leveren per definitie maatwerk.

integraal ontwerpen

Het ontwerpen van een gebouw is complex. In ieder van de stadia initiatief, ontwerp, uitvoering en beheer kunt u onaangenaam verrast worden. Integraal ontwerpen voor­komt deze ongewenste verrassingen. Het totale proces zien wij als een samenhangend geheel.

 

Door te kiezen voor integraal ontwerpen, optimaliseert bureau bos de kwaliteit van het gebouw of de gebouwde omgeving.

 

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres