kwaliteit

algemeen

bureau bos combineert in haar diensten creativiteit en kwaliteit. In ons kwaliteitshandboek hebben wij alle stappen van het ontwerpproces nauwkeurig beschreven. Van ontwerp tot oplevering, van eerste tekening tot nazorg. Per ontwerpfase volgen wij vaste procedures. Daardoor vinden uitwerking, communicatie, verslaglegging en archivering op een correcte en uniforme manier plaats.
Duurzaam ontwerpen heeft de toekomst! Behalve in de bedrijfsprocessen, komt duurzaamheid bij bureau bos tot uitdrukking in het gebruik van duurzame materialen en installatieconcepten en tevens in de aandacht die wordt besteed aan de levensduur en het benodigd onderhoud van een gebouw na oplevering.

iso 9001:2008

Het kwaliteitsmanagementsysteem van bureau bos voldoet aan alle eisen van de internationale norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Sinds maart 2000 zijn wij officieel door de KIWA gecertificeerd voor deze norm.

iso 26000:2010 - maatschappelijk verantwoord ondernemen

bureau bos is het eerste architecten- en ingenieursbureau van Nederland dat gecertificeerd is door een zelfverklaring op basis van NPR 9026/C1:2012 en daarmee verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties, toe te passen bij alle werkzaamheden. Door publicatie op het Publicatieplatform ISO 26000 van de NEN is de verklaring sinds april 2013 officieel van kracht.
Lees hier de zelfverklaring en onderbouwing.

Contact

ik heb een vraag
ik wil een afspraak
ik wil een oriëntatiegesprek

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres