visie

ervaren en ontspannen

Het theater, de kerk, het cultuurhuis, de sporthal… Op het eerste gezicht verschillende elementen in ons leven. Toch zijn ze ver­bonden met elkaar; ze bieden allen ruimte aan ‘het (be-)leven’ in de breedste en diepste zin van het woord.

Iedereen kiest voor zich hoe invulling aan ons leven wordt gegeven. Uitleven in muziek, sport, cultuur, een avondje uit of geraakt worden door het geloof, kan het best ervaren worden in een gebouw dat aansluit bij de eigen innerlijke beleving. De gebruiker moet zichzelf erin herkennen. Ons bureau weet dit als geen ander.

Naast eisen van ‘gevoelswaarde’ zijn wij helemaal op de hoogte van de wetgeving en de laatste technische innovaties op dit gebied. Dit type gebouw eist een lange functieduur. Wij besteden daarom extra aandacht aan duurzaamheid en de mogelijkheid tot multi­functioneel gebruik, wat onderhoud en exploitatie budgettair aantrekkelijk maakt.

Het ontwerpen van deze gebouwen is een uniek en individueel proces, dat we samen met onze opdrachtgever doorlopen en waar­bij we ons over en weer laten inspireren. Zo worden oor­spronkelijke ideeën, die wellicht aanvankelijk onmogelijk leken, toch toepasbaar en uitvoerbaar.

kies een project >123456

het schaffelaartheater | barneveld

Barneveld heeft een nieuw cultureel gebouw gekregen. Het theater bestaat uit twee zalen en een muziekschool voor jonge talenten. Een theatercafé maakt ook deel uit van het gebouw. De voorgevel van het gebouw verbeeldt een theatergordijn van glas.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres