visie

meer dan een onderkomen

Wat drijft een ondernemer? Wat gebeurt er in zijn of haar branche? Hoe krijgt het bedrijfsproces vorm? Het zijn belangrijke vragen bij het ontwerp van een kantoorgebouw of bedrijfspand. Voordat wij één lijn op papier zetten, verdiepen wij ons daarom eerst in de opdrachtgever. Wij willen hem leren kennen in zijn motieven, wensen en toekomstperspectief. Alleen dan kunnen wij een ontwerp maken dat beantwoordt aan die verlangens, aan de wettelijke randvoorwaarden, aan ons esthetisch gevoel en creatief geweten. Door voortdurend met de opdrachtgever of uiteindelijke gebruiker in gesprek te blijven, willen wij hem winnen voor onze visie op het gebouw. Daarbij gaan wij altijd uit van de essentie van zijn vraag.

Een ondernemer heeft gereedschap nodig. Een goed ontworpen gebouw is een belangrijk stuk gereedschap. Daarmee zal hij met zijn medewerkers het de komende jaren moeten doen. Het gebouw bepaalt hoe de mensen zullen werken, hoe het bedrijf zal draaien. Een kantoorpand is meer dan een onderkomen. Een loods is meer dan een opslagplaats. Een productiehal is meer dan een machinepark met lopende banden. De architecten en adviseurs van bureau bos hebben daar oog voor. Wij zullen de opdrachtgever stimuleren om samen een prima stuk gereedschap te ontwerpen.

kies een project >123456

gemeentewerf de flier | nijkerk

Gemeentewerf De Flier te Nijkerk is een voorbeeld van duurzaam energie gebruik. Door onder andere de vormgeving en de isolatie gebruikt het gebouw weinig energie (de RC-waarde van het gebouw ligt op 4,0 m2.K/W). Daarnaast gebruikt het gebouw weinig erngie door het gebruik van onder andere wind, zonlicht en regenwater.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres