wko in de zilvervloot

Baarnsche Courant | 27 juni 2012

Vanuit de ambitie van Eemland Wonen op het gebied van duurzaam ontwikkelen wordt het appartementencomplex De Zilvervloot aan de Piet Heinlaan voorzien van een systeem van warmte-koude opslag (WKO). Dit is het eerste woningbouwcomplex in Baarn waar gebruik wordt gemaakt van deze duurzame energiebron.

Warmte-koude opslag is een duurzame energiebron waarbij warmte en koude worden opgeslagen in een waterlaag diep in de grond. 's Zomers wordt warm water opgeslagen, dat in de winter voor verwarming wordt gebruikt. In de winter gaat er afgekoeld water in de bodem, dat vervolgens in de zomer als koeling wordt gebruikt. Door gebruik te maken van deze warmtekoude opslag in de grond gecombineerd met zonnecollectoren op het dak kan een behoorlijke besparing op C02 uitstoot worden gerealiseerd.

Om ervoor te zorgen dat de levering van verwarming en koeling aan de bewoners en het beheer van de WKO installatie goed is geregeld heeft Eemland Wonen een energieleveringsovereenkomst afgesloten met ZONEnergie. De heer Van den Boomgaard, adjunctdirecteur van Eemland Wonen heeft vertrouwen in de samenwerking met ZONEnergie. De toekomstige bewoners dienen verzekerd te zijn van een goede en concurrerende partij voor de levering van energie.
Binnen Eemland Wonen wordt steeds meer de nadruk gelegd op duurzaam ontwikkelen en beheren. Adjunct-directeur Van den Boomgaard geeft aan 'Eemland Wonen wil langzaamaan meer gebruik maken van beproefde energetische systemen om een belangrijke steen bij te dragen aan het verduurzamen van ons woningbezit. Een koploper op het gebied van duurzaam ontwikkelen en beheren hoeven we niet te worden maar het versterken van onze positie voor in het peloton is ook een mooie ambitie.'
Ervaringen met deze voor Eemland Wonen nieuwe manier van verwarmen en koelen zijn er al voldoende. Bewoners die ervaring hebben met verwarming en koeling via WKO geven aan dat de constante, gelijkmatig verdeelde temperatuur van de vloerverwarming als behaaglijk wordt ervaren. Ook de koeling op een warme zomerse dag wordt als zeer prettig ervaren.

kies een project >1234

appartementencomplex de zilvervloot | baarn

Tegenover de brede school in Baarn ligt het appartementencomplex de Zilvervloot. Zowel de school als de appartementen zijn ontworpen door ons bureau. In het ontwerp van de Zilvervloot is aansluiting gezocht bij de architectuur van de school, waardoor het geheel een rustig beeld geeft richting de omgeving.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres