hoogste punt zilvervloot

baarn | 30 oktober 2012

Het hoogste punt is op donderdag 18 oktober gevierd bij de nieuwbouw van het appartementengebouw De Zilvervloot in Baarn. Waar we dan verwachten de vlag in top (dus op het dak) te zien, werden we hier verrast met een feestje in de kelder, dus het diepste punt van het gebouw.

De betonvloer van het dak was net gestort en dus nog zacht en ook het weer was niet naar een feestje op het dak. Dus dan maar een feestje in de kelder, met broodjes bal en kroket en envelopjes met inhoud voor de bouwvakkers. Hans van der Velden, de directeur van opdrachtgever Eemland Wonen, gaf een korte speech en er was een kort gezellig samenzijn.

kies een project >1234

appartementencomplex de zilvervloot | baarn

Tegenover de brede school in Baarn ligt het appartementencomplex de Zilvervloot. Zowel de school als de appartementen zijn ontworpen door ons bureau. In het ontwerp van de Zilvervloot is aansluiting gezocht bij de architectuur van de school, waardoor het geheel een rustig beeld geeft richting de omgeving.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres