mini-symposium

herontdekking van de serviceflat | 30 augustus 2012

Vanwege grote belangstelling is besloten om het mini-symposium 'Herontdekking van de serviceflat' te herhalen op 8 november 2012, dit keer in de Regentenzaal van het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Om u aan te melden kunt u mailen naar info@bureaubos.nl.

Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld 40.000 appartementen. Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat complexen met leegstand geconfronteerd. Bureau Bos heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en BOB Advies zich verdiept in de problematiek en bieden een goede aanpak voor een succesvolle oplossing van dit probleem.

Wij zien u graag op 8 november in Utrecht.

Download hier alvast de flyer 'herontdekking van de serviceflat'.

kies een project >1234

appartementencomplex de zilvervloot | baarn

Tegenover de brede school in Baarn ligt het appartementencomplex de Zilvervloot. Zowel de school als de appartementen zijn ontworpen door ons bureau. In het ontwerp van de Zilvervloot is aansluiting gezocht bij de architectuur van de school, waardoor het geheel een rustig beeld geeft richting de omgeving.

Download de volledige projectdocumentatie [PDF]

disclaimer

Bij het gebruik van deze website gelden de voorwaarden die u in deze disclaimer vindt.

▪ bureau bos kan steeds zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen,  wijzigen, aanvullen of verwijderen. Datzelfde geldt ook voor de opgenomen hyperlinks.

▪ Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij garanderen niet, dat alle informatie op deze website volkomen volledig en correct is. bureau bos kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt. Natuurlijk zullen wij  eventuele feitelijke onvolkomenheden zo snel mogelijk verbeteren.

▪ De hyperlinks en verwijzingen op deze website bieden wij u alleen maar aan ter informatie en voor uw gebruiksgemak. bureau bos geeft geen enkele garantie voor de volledigheid of de  juistheid van de inhoud van deze hyperlinks. Ook niet voor de beschikbaarheid van de informatiebronnen waarnaar wij u verwijzen.

▪ Alle tekstuele informatie op deze website mag u raadplegen en downloaden. Ook kunt u deze informatie voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer u daarbij de bron vermeldt. Voor het reproduceren of gebruiken van de multimedia-informatie op deze website – geluid, beeld,  software etc. – moet u vooraf altijd toestemming vragen aan de beheerder van de website.

 

E-mail disclaimer
▪ Elk e-mailbericht is vertrouwelijk en persoonlijk. Afzender controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Internetverkeer is niet beveiligd waardoor de integriteit van deze e-mail na verzending niet gegarandeerd kan worden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Alle voorafgaande disclaimers zijn ook van toepassing bij alle mogelijke bijlage(n) van dit e-mailbericht. Werknemers zijn niet bevoegd namens het bedrijf via elektronische post een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van de werknemers verwijzen wij naar de registratie bij de Kamer van Koophandel.

Inloggen

Log hier in om de werkzaamheden van uw project te volgen.

naam e-mailadres